Prema zadnjem istraživanju europskih znanstvenika, kojima su pokušali ocijeniti zdravstveno stanje raznih europskih naroda, došli su do iznenađujućeg otkrića.

Hrvatski narod boluje od Stockholmskog sindroma!

To je zapravo jedino logično objašnjenje svih političkih događanja u Hrvatskoj.

Hrvatski narod je stvorio emotivnu vezu prema agresoru (političarima) te iznova pomažu svojim tlačiteljima na svakim parlamentarnim izborima.

Tako je Narod postao taoc svoga straha od agresora u kombinaciji sa dobrotom samog naroda. 

Na svekoliko oduševljenje naših političara, u stvari istinskim agresorom na sam narod.

Doduše, razvile su se dvije frakcije u narodu koje nisu svjesne da imaju zajedničkog tlačitelja.

One su definirane kao lijeva i desna.

Zaključak istraživčkog tijela europske unije je da jedina pomoć u grupnim te individualnim terapijama sa psihološkim stručnjacima iz toga polja.

Savjetuju RH da zahtijevaju nepovratna sredstva iz EU fondova kako bi se riješila ova nezdrava dijagnoza.

Simptomi Stockholmskog sindroma

• iskazivanje divljenja prema agresoru,

• odbijanje svjedočenja protiv agresora, 

• ugađanje agresoru,

• odbijanje bijega kada se za to pokaže prilika,

• opravdavanje loših postupaka agresora,

• obrana agresora. 

Stockholmski sindrom

 je sindrom emocionalne veze i identifikacije s agresorom. Nazvan je po pljački banke u Stockholmu 1973. kada su se žrtve emocionalno vezale za pljačkaše.

Ta solidarnost se može ponekad ispoljiti i u samom činu, kada taoci pomažu svojim otmičarima da ostvare svoje ciljeve ili da pobjegnu od policije. Ovaj sindrom su istraživali znanstvenici u okvirima viktimologije i došli do zaključka da se cijeli proces temelji na strahu da ne dođe do još veće patnje za taoca ali i zbog unutrašnje dobrote taoca da pomogne otmičarima. Što više energije se utroši u taj odnos, to će biti teže raskinuti ovu vezu.