Dobrodošli na Dali ste podobni za služenje vojnog roka

Za oružane snage, želio bih učiniti sljedeće:

Logično nastavite sljedeću seriju brojeva: 2 - 6 - 10 - 14 -</h2

Što vidite na slici?

Na državnoj granici susrećete se sa ilegalnim imigrantom. Kako reagirate?

Jeste li imali iskustva s tvarima koje proširuju um?


Kada šetnjom na planini vidite zasjedu. Kako reagirate?

Za oružane snage, želio bih učiniti sljedeće: