SItuacija koju je izazvala pandemija Korona virusa prokazala je sve slabosti općinsko-županijskog sustava u cijeloj državi.

Budući da su se mnogi žalili kako nisu mogli u 50m udaljene dijelove druge općine u kojoj im živi starija rodbina kojoj pomažu nabavkom namirnica ili donošenjem lijekova, Vlada RH je odlučila promijeniti cijeli teritorijalni ustroj.

Naime kako doznajemo iz Vladinih izvora, uvest će se nove Županije i Općine.

Tako će u novom aranžmanu Hrvatska imati 222 Županije i 4444 Općine.

Vladajući su slušali poznate numerologe koji inače u kasnim večernjim satima ljudima proriču sudbinu “na daljinu”.

Numerolozi i gatare su im rekli kako je ta kombinacija brojeva jako pozitivna i da će im donijeti dugogodišnje političke uspjehe.

Županijski i općinski vođe će obavezno morati biti dio neke stranke, tako da se natalitet, kumstva i poznanstva mogu nesmetano razvijati i širiti.

Nadalje, Sabor više neće odlučivati o bitnim političkim odlukama, nego će MAG, GATARA i VIDOVNJAK odlučivati o svakom pitanju, pomoću viska, kristalne kugle i astralnih projekcija.

Kako naši političari ionako imaju samo jedan način vladanja a to je pogodovanje sebi i svojima kako bi napunili svoje džepove. A budući je gospodarstvo potpuno devastirano te se nema što više izvući iz države koja je na koljenima, nema smisla da se oni umaraju i donose važne političke odluke te će svu vlast prepustiti navedenim “stručnjacima“.

Prije početka svake saborske sjednice po jedan Svećenik, Pop i Hodža će blagosloviti sabornicu protiv Korona virusa, te očistiti Sabor od svih ovozemaljskih negativnosti.

Nakon što završe sa blagoslovom, prepustit će sabor svojim kolegama (magu, gatari i vidovnjaku) kako bi vodili ovu napaćenu državu i narod.

Videolinkom će im se javljati i Zdravko Mamić kako bi odlučivao o bitnim pitanjima iz sfere sporta.